Cosmetica Handleiding

Hoe kun je de beweringen over het testen van cosmeticaproducten het beste begrijpen?

Dermatologisch getest

Als onderdeel van gezondheidsveiligheid worden alle producten automatisch dermatologisch getest. Deze wettelijke verplichting vloeit voort uit de regelgeving omtrent cosmetica.

Test methode

Oogheelkundig getest

Dit betekent dat een product met goed resultaat getest is op het gevoelige gebied rond de ogen. Als het zover is mag er op de verpakking “oogheelkundig getest“ worden geschreven.

Test methode

Gedurende de test wordt het product tweemaal daags aangebracht, 's ochtends en 's avonds.

Alle veranderingen in het bindvlies en het hoornvlies worden onderzocht en tegelijkertijd wordt een subjectief onderzoek uitgevoerd door middel van een vragenlijst.

Hypoallergene eigenschappen

Deze test stelt vast over welke hypoallergene eigenschappen een cosmeticaproduct beschikt.

Deze test wordt gebruikt om te bepalen of een product hypoallergeen is. Het doel is om te vast te stellen of het gebruik van een cosmetisch product een allergische reactie kan veroorzaken. Ongeacht de uitslag kunnen er klanten zijn die wellicht allergisch zijn voor één van de ingrediënten uit de geteste cosmetica. Daarom wordt op een goedgekeurde cosmetica altijd vermeld dat het product een verminderd (hypo) risico op allergische reacties geeft. De producent kan niet claimen dat het product volledig risicovrij is.

Test Methode

Hydraterende effecten

Als een product beweert hydraterende effecten te hebben, moet deze bewering onderbouwd worden.

Test methode

Gevoelige huid

Deze test is nodig om de "geschikt voor gevoelige huid" claim op de verpakking te bevestigen. Voorafgaand aan de proef selecteert een dermatoloog mensen met een gevoelige huid.

Test methode

Niet getest op dieren

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de publieke gezondheid (wet Nr. 392/2005 Coll, met aanpassingen voortvloeiend uit/2000 Coll.), is artikel 61. V Sectie 29 voltooid met de volgende sub secties (5):

Een fabrikant of importeur kan ervoor kiezen om op de verpakking van een definitief cosmetisch product of in een document, notitie, etiket, folder, hoes of andere informatie die het product vergezelt aan te geven dat er geen proeven op dieren zijn uitgevoerd. Dit mag alleen als de fabrikant of leverancier ook geen dieren heeft gebruikt voor het testen van prototypes en eindproduct van het cosmetische product of (één van de) ingrediënten daarvan. Bovendien moet vast staan dat derde partijen die ingrediënten voor nieuwe cosmetische producten hebben aangeleverd ook niet op dieren hebben getest.

Deze claim kan in de praktijk niet gebruikt worden. Allereerst omdat, ondanks dat het eindproduct niet op dieren wordt getest, sommige ingrediënten (grondstoffen) in het verleden al op dieren getest kunnen zijn. In andere gevallen is er helaas nog geen gepast alternatief voor sommige testen die momenteel op dieren gedaan worden. Deze testen zijn echter wel noodzakelijk omdat die de veiligheid van een ingrediënt voor menselijke gezondheid garanderen. De Europese Unie is intensief bezig voor deze categorie wel alternatieven te ontwikkelen en er is een schema opgesteld inclusief deadline wanneer de dierproeven moeten staken. (zie Regeling 1223/2009, Art. 18).

Afweermiddel efficiëntietest

ATTENTIE! AFWEERMIDDELEN ZIJN GEEN COSMETISCHE PREPARATEN!!!

De doeltreffendheid van afweermiddelen wordt getest op insectenpopulaties (meestal muggen of teken). De proeven worden uitgevoerd door het Nationale Instituut voor Publieke Gezondheid. Met de proef wordt vastgesteld hoeveel uur na gebruik de bescherming van het afweermiddel werkt.

Het testen van zonnebrandproducten

SPF/FACTOR= ZON BESCHERMING FACTOR, een UVB beschermende factor

SPF/FACTOR wordt het meest gebruikt in zonnebrand producten.

Het nummer geeft weer hoe vaak de blootstelling van de huid aan de zon kan worden verlengd zonder de eerste tekenen van roodheid in vergelijking met een onbehandelde huid (bijvoorbeeld: een onbehandelde huid wordt rood na 10 minuten, een huid waarop SPF/FACTOR 30 is aangebracht wordt rood na 300 minuten). Het geeft het niveau weer van UVB-bescherming. Dit wordt bereikt door het gebruik van UV-filters die het relevante gedeelte van UV-radiatie (van deze golflengte) kunnen absorberen).

Elk zonnebrandproduct moet ook gebruik maken van UVA-filters. De UV-bescherming factor moet minstens 1/3 van de totale SPF bevatten (als de SPF 30 is moet de SPF-UVA minstens 10 zijn).

Volgens aanbevelingen van de Europese Commissie mag SPF/FACTOR alleen als nummer op de verpakking aangegeven worden.

Naast het nummer moet een zonnebrandproduct de mate van bescherming in woorden aangeven, bijvoorbeeld SPF/FACTOR 6 "LAGE BESCHERMING“.

Momenteel worden er twee standaardtypes UV-filters gebruikt, chemische en natuurkundige (mechanisch).

Test methode

Waterbestendigheid

Deze bewering heeft betrekking op zonnebrandproducten die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Een product is waterbestendig wanneer het na 40 minuten wateractiviteiten (zwemmen, duiken, etc.), nog meer dan 50% van de originele SPF bevat.
  2. Een product is waterdicht wanneer het na 80 minuten wateractiviteiten (zwemmen, duiken, etc.), nog meer dan 50% van de originele SPF bevat.

De aanduidingen: Olievrij/Parabeenvrij/Siliconevrij

Olievrij

Parabeenvrij

Siliconevrij

Bio/Organisch

Veiligheidsanalyse

Cosmetische productanalyse met betrekking tot menselijke gezondheid

Regelmatig gebruikte actieve ingrediënten en hun effecten

Vaak gebruiken fabrikanten mengsels van verscheidene extracten, oliën en andere actieve ingrediënten met een geregistreerd handelsmerk (zoals: Kalpariane, Phycoborane, Firmiderm, Aquaxyl, etc). De effecten van deze mengsels worden bepaald door de samenstelling.